Cách ngăn ngừa và xử lý mối mọt trong  xây dựng mới

Xử lý mối trước khi khởi công xây dựng có thể giúp bạn  chống lại các tai nạn cũng như các khiếu nại có thể xảy ra trong tương lai. Đặc điểm kỹ thuật xây dựng cho một số dự án cần bảo vệ mối trong việc hoàn thiện của họ và một số khác yêu cầu môi trường không mối mọt. Để giúp bạn giải quyết mục này chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số mẹo mà bạn phải kết hợp trong các hoạt động xây dựng của bạn. Mối tác nhân gây thiệt hại cho các công trình xây dựng Mối thường sống ở nơi có.