Khử trùng là một quá trình mà một chất xông hơi là một chất hóa học ở nhiệt độ và áp suất cần thiết có thể tồn tại ở trạng thái khí ở nồng độ đủ sẽ gây tử vong cho cho sinh vật gây hại. Định nghĩa này ngụ ý rằng một hành động xông khói như khí theo nghĩa chặt chẽ của từ. (Munro 1961)   Tại sao khử trùng là cần thiết?   Vận chuyển hàng hóa bằng tàu và máy bay giữa các quốc gia sử dụng các container là một thực tế kinh tế và cũng được thành lập. Dịch vụ khử trùng trở nên.