Phòng và diệt mối tận gốc tại Sóc Sơn | Sạch mối 100% | Bảo hành dài hạn


Mối tại Sóc Sơn chủ yếu gồm 3 loại mối chính là mối gỗ khô, mối gỗ ẩm và mối đất. Mối tại Hải Phòng sinh sôi và phát triển khắp mọi nơi. Mối gây hại trong các gia đình, các công trình lịch sử, văn hóa, các kho hàng, tại trụ sở của các công sở, doanh nghiệp. Đâu đâu cũng có thể bắt gặp mối xuất hiện và phá hoại. Thiệt hại hàng năm do mối gây ra lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Do vậy bên cạnh việc diệt mối tại sóc sơn thì biện pháp phòng mối cho các công trình xây dựng mới là tối quan trọng. Nó giúp các công trình miễn nhiễm với mối. Tuy nhiên phòng mối sao cho hiệu quả thì không phải ai cũng biết. Trong bài viết này chúng tôi giới thiệu 3 biện pháp tốt nhất để phòng mối cho các công trình xây dựng mới tại Hải Phòng. Các biện pháp này có thể áp dụng cho các hộ gia đình, các cơn quan, doanh nghiệp…khi bắt đầu xây dựng công trình mới.

– Biện pháp diệt các tổ mối trong nền đất và công trình cũ.

– Biện pháp phòng chống mối bằng hàng rào thuốc.

– Biện pháp bảo quản các kết cấu gỗ và vật liệu chứa xen-lu-lô.

1. Biện pháp diệt các tổ mối trong nền đất và công trình cũ

1.1. Mục đích

Diệt các tổ mối sẵn trong nền và thân công trình.

1.2. Yêu cầu

Loại bỏ tất cả các tổ mối có sẵn trong nền công trình cũ và các tổ mối mới hình thành trong quá trình xây dựng nền móng.

1.3. Tiến hành

Trước khi xây dựng công trình mới trên nền đất mới hay nền công trình cũ có mối phải áp dụng các biện pháp theo quy định tại điều 7.1; 7.2 trong TCVN 8268 : 2017, sau đó mới được thi công xây dựng công trình mới.

2. Biện pháp phòng chống mối bằng hàng rào thuốc

phong-moi-bang-hang-rao-thuoc

2.1. Mục đích

Tạo lớp ngăn cách, không cho mối xâm nhập từ ngoài vào trong công trình, từ nền lên thân công trình và ngược lại.

2.2. Yêu cầu

Mối không đục xuyên qua được hàng rào.

2.3. Tiến hành

2.3.1. Hàng rào ngâm phòng mối xung quanh tường mỏng

Tạo hỗn hợp thuốc với đất lập thành hàng rào phòng mối theo phương thẳng đứng bao quanh liên tục sát bên trong và bên ngoài tường móng cỏng trình nhằm phòng chống mối xâm nhập từ ngoài vào trong và từ trong nền đi vào tường móng của công trình (còn gọi là hào ngăn mối).

Hàng rào phòng mối bên trong công trình phải rộng tối thiểu 30 cm và sâu tối thiểu 40 cm; hàng rào phòng mối bên ngoài phải rộng từ 40 cm đến 50 cm và sâu từ 60 cm đến 80 cm. Để hàng rào đủ kín, thành phần hạt của đất phải có đường kính dưới 8 cm, thành phần hạt có kích thước nhỏ hơn 0,2 mm trong đất phải lớn hơn 50% về khối lượng. Hỗn hợp đất thuốc phải được đầm chặt và có lớp bảo vệ ở bề mặt để tránh mưa nắng.

2.3.2. Hàng rào phòng mối mặt nền tầng trệt

Hỗn hợp thuốc phòng chống mối trộn với đất ở mặt nền tầng trệt tạo thành hàng rào ngăn mối theo phương nằm ngang phải dày tối thiểu 10 cm nhằm phòng chống mối cánh xâm nhập làm tổ hay mối xâm nhập từ dưới nền lên thân công trình. Để hàng rào đù kín thành phần hạt của đất phải có đường kính dưới 3 cm, thành phần hạt có kích thước nhỏ hơn 0,2 mm trong đất phải lớn hơn 50% về khối lượng. Hỗn hợp đất thuốc phải được đầm chặt và có lớp bảo vệ ờ bề mặt để tránh mưa, nắng.

3. Biện pháp bảo quản các kết cấu gỗ và vật liệu chứa xen-lu-lô

3.1. Mục đích

Ngăn không cho mối tiếp cận nguồn thức ăn để hạn chế sự sinh trưởng vả phát triển của quần tộc mối có trong công trình đồng thời bảo vệ cấu kiện gỗ.

3.2. Yêu cầu

Tẩm kín toàn bộ bề mặt cấu kiện gỗ một lớp thuốc bảo quản gỗ.

3.3. Tiến hành

Đối với các công trình có dùng gỗ, tre hoặc các vật liệu có chứa xen-lu-lô khác làm kết cấu chịu lực hoặc làm bộ phận trang trí, cửa và khung cửa, những bộ phận đó phải được xừ lý bằng thuốc bảo quản gỗ có hiệu lực phòng chống mối chó tất cả các bề mặt của kết cấu.

Đối với kết cấu gỗ thuộc nhóm cần xử lý bảo quản theo quy định tại Phụ lục B thì thành phẩm sau khi gia công phải được xử lý thuốc bảo quản gỗ có hiệu lực phòng chống mối trước khi sơn hoặc quét vécni. Trường hợp có cắt, gọt, gia công thêm khi lắp đặt thì các diện tích bị cắt gọt đó phải được xử lý bổ sung.

Đối với kết cấu gỗ thuộc nhóm không cần xử lý bảo quản theo quy định tại Phụ lục B nhưng có lẫn gỗ dác hoặc sẽ sử dụng ở nơi ẩm ướt, nhất thiết phải được xử lý bảo quản cho toàn bộ cấu kiện này.

Trên đây là 3 biện pháp phòng mối tốt nhất cho công trình xây dựng mới tại sóc sơn. Các phương pháp này tuân thủ theo các quy định của bộ tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) về Phòng và Diệt mối. Đồng thời phù hợp với đặc điểm của các loại mối tại sóc sơn.


Dịch vụ khác