CÔNG TY TNHH DIỆT MỐI VÀ PHÒNG CHỐNG CÔN TRÙNG MIỀN BẮC

Địa chỉ: Thôn Vàn Ông, Tao Dương Vàn, Ưng Hòa, Hà Nội

Điện thoại: 034.290.1111 – 0393.361.331

Email: Phongchongcontrungmienbac@gmail.com

Website: dietmoitaihanoi.vn